• 0 out of 5

  Cuxavit A 1000

  1. Tên sản phẩm: Cuxavit A 1000
  2. Công dụng: bổ sung thức ăn chăn nuôi
  3. Thành phần: Vitamin A 1,000,000IU/g
  4. Đặc điểm: dạng hạt mịn, màu nâu, không tan trong nước
  5. Đóng gói: 25kg/ Bao
  6. Nhà sản xuất: Kaesler Nutrition GmbH
  7. Xuất xứ: Đức

 • 0 out of 5

  Cuxavit A 500

  1. Tên sản phẩm: Cuxavit A 500
  2. Công dụng: bổ sung thức ăn chăn nuôi
  3. Thành phần: Vitamin A 500,000IU/G
  4. Đặc điểm: dạng bột, màu kem, không tan trong nước
  5. Đóng gói: 25kg/ Bao
  6. Nhà sản xuất: Kaesler Nutrition GmbH
  7. Xuất xứ: Đức

 • 0 out of 5

  Lutavit A 1000 Plus

  1. Tên sản phẩm: Lutavit A 1000 Plus
  2. Công dụng: bổ sung thức ăn chăn nuôi
  3. Thành phần: Vitamin A coated 1,000,000IU/G
  4. Đặc điểm: dạng hạt, màu nâu vàng, không tan trong nước
  5. Đóng gói: 20kg/ Bao PE
  6. Nhà sản xuất: BASF
  7. Xuất xứ: Đức

 • 0 out of 5

  Lutavit A 500S NXT

  1. Tên sản phẩm: Lutavit A 500S NXT
  2. Công dụng: bổ sung thức ăn chăn nuôi
  3. Thành phần: Vitamin A coated 500,000 IU/G
  4. Đặc điểm: dạng hạt, màu vàng nhạt, tan trong nước
  5. Đóng gói: 25kg/ Thùng carton
  6. Nhà sản xuất: BASF
  7. Xuất xứ: Đức.

 • 0 out of 5

  Lutavit A/D3 1000/200

  1. Tên sản phẩm: Lutavit A/D3 1000/200
  2. Công dụng: bổ sung thức ăn chăn nuôi
  3. Thành phần: Vitamin A 1,000,000 IU/g; D3 200,000 IU/g
  4. Đặc điểm: dạng hạt mịn,màu nâu nhạt, không tan trong nước
  5. Đóng gói: 20kg/ Bao
  6. Nhà sản xuất: BASF
  7. Xuất xứ: Đức

 • 0 out of 5

  Vitamin A 1000

  1. Tên sản phẩm: Vitamin A 1000

  2. Công dụng: bổ sung thức ăn chăn nuôi

  3. Thành phần: Vitamin A 1,000,000 IU/G

  4. Đặc điểm: dạng hạt, màu vàng nâu, không tan trong nước

  5. Đóng gói: 25kg/ Carton

  6. Nhà sản xuất: NHU Group

  7. Xuất xứ: Trung Quốc

 • 0 out of 5

  Vitamin A acetate 1000

  1. Tên sản phẩm: Vitamin A acetate 1000
  2. Công dụng: bổ sung thức ăn chăn nuôi
  3. Thành phần: Vitamin A 1,000,000 IU/G
  4. Đặc điểm: màu vàng nâu, không tan trong nước
  5. Đóng gói: 25kg/ Bao
  6. Nhà sản xuất: Xiamen Kingdomway
  7. Xuất xứ: Trung Quốc

 • 0 out of 5

  Vitamin A Acetate 500

  1. Tên sản phẩm: Vitamin A Acetate 500
  2. Công dụng: bổ sung thức ăn chăn nuôi
  3. Thành phần: Vitamin A 500,000 IU/g
  4. Đặc điểm: dạng hạt có bọc, màu đỏ nâu, không tan trong nước
  5. Đóng gói: 25kg/ Bao
  6. Nhà sản xuất: NHU Group
  7. Xuất xứ: Trung Quốc

 • 0 out of 5

  Vitamin A Acetate 500

  1. Tên sản phẩm: Vitamin A Acetate 500
  2. Công dụng: bổ sung thức ăn chăn nuôi
  3. Thành phần: Vitamin A 500,000IU/G
  4. Đặc điểm: dạng hạt, màu từ vàng nhạt đến nâu, không tan trong nước
  5. Đóng gói: 20kg/ Bao
  6. Nhà sản xuất: Xiamen Kingdomway
  7. Xuất xứ: Trung Quốc.

 • 0 out of 5

  Vitamin A Acetate 500 CWS

  1. Tên sản phẩm: Vitamin A Acetate 500 CWS
  2. Công dụng: bổ sung thức ăn chăn nuôi
  3. Thành phần: Vitamin 500,000IU/G
  4. Đặc điểm: dạng hạt mịn, tan trong nước
  5. Đóng gói: 20kg/ Bao
  6. Nhà sản xuất: Xiamen Kingdomway
  7. Xuất xứ: Trung Quốc

 • 0 out of 5

  Vitamin A Acetate 500 GF

  1. Tên sản phẩm: Vitamin A Acetate 500 GF
  2. Công dụng: bổ sung thức ăn chăn nuôi
  3. Thành phần: Vitamin A 500,000 IU/G
  4. Đặc điểm: dạng hạt có bọc, màu vàng nâu, tan trong nước
  5. Đóng gói: 25kg/ Bao
  6. Nhà sản xuất: NHU Group
  7. Xuất xứ: Trung Quốc

 • 0 out of 5

  Vitamin A propionate 2.5 Miu/G

  1. Tên sản phẩm: Vitamin A propionate 2.5 Miu/G
  2. Công dụng: bổ sung dinh dưỡng vật nuôi
  3. Thành phần: Vitamin A 2,500,000IU/G
  4. Đặc điểm: dạng dầu, màu vàng, không tan trong nước
  5. Đóng gói: 25kg/ Xô nhựa
  6. Nhà sản xuất: BASF
  7. Xuất xứ: Đức