GMP+

CÔNG TY TNHH VITAMIN TOÀN CẦU:

Vừa qua Công ty TNHH Vitamin Toàn Cầu (Glovit) tiếp tục được GMP+ International chứng nhận năm thứ hai, sau khi đăng ký tham gia hệ thống chứng chỉ GMP+ của tổ chức quốc tế này lần đầu tiên vào đầu năm 2021. Điều này khẳng định Glovit cam kết chất lượng với khách hàng trong nước và quốc tế:

  • Đảm bảo độ tin cậy của nguyên liệu Glovit cung cấp (từ khâu thu mua, lưu trữ và vận chuyển) được kiểm soát an toàn cho người sử dụng.
  • Được chứng nhận GMP +, chứng tỏ rằng Glovit có sản phẩm chất lượng, an toàn và tin cậy, đảm bảo được các quy định liên quan đến: thương mại, lưu trữ,… trong sản phẩm.
  • Tuân thủ các chỉ thị của Liên Minh Châu Âu và pháp luật về an toàn sản phẩm tiêu dùng, đáp ứng được các nhu cầu của khách hàng.

GMP+ là gì ?

GMP viết tắt (Good Manufacturing Practice) của thực hành sản xuất tốt, GMP+ là một chứng nhận ra đời trên nền tảng tích hợp các yêu cầu quản lý chất lượng ISO, HACCP và các yếu tố khác.

Chứng nhận GMP+ được ra đời lần đầu tiên năm 1992. Thiết kế ban đầu được thực hiện bởi các công ty trong ngành thức ăn chăn nuôi Hà Lan. Sau đó nó được kết hợp với các hệ thống chất lượng được công bố bởi tổ chức chuẩn quốc tế (ISO) và tiêu chuẩn HACCP, làm cho GMP+ trở thành một hệ thống chứng nhận đủ điều kiện hơn.

Cơ sở của hệ thống chứng nhận GMP+ là chu trình vòng tròn PDCA, áp dụng cho tất cả hệ thống chất lượng. Vì vậy lập kế hoạch, thực hiện, kiểm tra và thực hiện chu kỳ hành động của hệ thống này dựa trên sự cải tiến liên tục, xác định các điều kiện của các doanh nghiệp trong ngành thức ăn chăn nuôi. Nó bao gồm nhiều điều kiện bắt buộc, từ sản xuất đến lưu trữ, vận chuyển, trình độ của nhân viên và tài liệu của các quy trình. Hệ thống chứng nhận GMP+ đảm bảo độ tin cậy của thức ăn chăn nuôi được kiểm soát và an toàn cho người sử dụng. Đây là một hệ thống đảm bảo an toàn sản phẩm.

GMP+ được thiết kế để tuân thủ các chỉ thị của Liên Minh Châu Âu và pháp luật về an toàn sản phẩm tiêu dùng.

Một doanh nghiệp đã được chứng nhận GMP + chứng tỏ rằng doanh nghiệp đó có sản phẩm chất lượng, an toàn và tin cậy, đảm bảo được các quy định liên quan đến thực hành sản xuất, thương mại, lưu trữ,… trong sản phẩm

Các doanh nghiệp trong ngành thức ăn chăn nuôi đều được biết đến GMP+, GMP+ giám sát và kiểm soát toàn bộ chuỗi thức ăn chăn nuôi trong ngành cung cấp thịt, từ các doanh nghiệp sản xuất nguyên vật liệu thô cho đến doanh nghiệp vận chuyển và nhà chăn nuôi.